Rozgraniczenie nieruchmości

Rozgraniczenie nieruchomości jest procedurą administracyjną wykonywaną na wniosek osoby zainteresowanej w celu ustalenia przebiegu ich granic. Jest ono wykonywane w momencie kiedy przedmiotowa nieruchomość nie posiada jasno określonych granic na gruncie oraz w dokumentacji geodezyjnej. Geodeta uprawniony dokonuje analizy wszystkich dostępnych materiałów na podstawie których ustala położenie punktów oraz linii granicznych. W przypadku kiedy analizowane materiały są niewystarczające ustalenie granic jest wykonywane na podstawie zgodnych wskazań właścicieli bądź ostatniego spokojnego stanu posiadania.

Wznowienie znaków granicznych w przeciwieństwie do rozgraniczenia nieruchomości jest procedurą techniczną. W momencie kiedy na granicę która uległa zatarciu a jej znaki graniczne są zniszczone lecz jest kompletna prawna dokumentacja wystarczy przywrócić przebieg granicy poprzez odtworzenie położenia punktów granicznych oraz ich zamierzenie.