Opracowanie mapy obrazującej zmiany w strukturze gruntowej

Geodezja 3D - Modele geodezyjne

Nasze biuro geodezyjne wykonując prace na rzecz sądu jako biegli sądowi wykonało szereg pomiarów związanych z obliczeniem objętości mas ziemnych. Pomiary wykonywaliśmy na terenie częściowo nieczynnym wyrobiska żwiru. Powierzchnia obszaru na którym były wykonywane pomiar wynosi około 3 ha. Całość prac była wykonywana w okresie letnim z wykorzystaniem instrumentów Trimble, opracowanych wcześniej map do celów projektowych, oprogramowania Trimble Business Center w wersji 3.8.

W trakcie prac wykonaliśmy pomiary z łódki, co stanowiło utrudnienia, jednak nie było nam to straszne…

DSC09330 1024x768 Opracowanie mapy obrazującej zmiany w strukturze gruntowejDSC09345 300x225 Opracowanie mapy obrazującej zmiany w strukturze gruntowej

Również dość strome skarpy stanowiły pewne uciążliwości, co spowodowało, że prace trwały około 5 dni.

Natomiast ze względu na warunki atmosferyczne, silne podmuchy wiatru, nie założono siatki kwadratów na terenie zajętym przez wodę. Łącznie na terenie objętym pomiarem pomierzyłem ponad 1000 pikiet. Z czego część po analizie została usunięta z obliczeń.

Obliczenia wykonywane były dwiema metodami. Pierwsza metoda zakładała obliczenie modelu na podstawie wszystkich pomierzonych pikiet. Druga metoda polegała na wprowadzenia do modułu programu TBC charakterystycznych elementów ukształtowania terenu, tzw. punktów stałych (szkieletowych, góra – dół skarpy).

Jednak efekt końcowy wraz z obliczeniem objętości był bardzo dobry 😉

sami popatrzcie ..

obj1 1024x491 Opracowanie mapy obrazującej zmiany w strukturze gruntowej

Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że cześć wydobytego materiału (surowca) została odłożona, zrzucona, na terenie poza zakresem przyjętego obszaru pomiaru.

Uzyskane wyniki uzależnione są od metod pomiarowych, dokładności sprzętu, warunków atmosferycznych. Porównując wyniki obliczeń objętości uzyskanych metodą siatki trójkątów i drugiej niezależnej metody siatki kwadratów – rozbieżność pomiędzy wynikami wynosi (± 1 %), jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej – część IV punkt 4.3.5 .

Niemniej jednak w zakresie dokładności pomiarów, należy mieć świadomość czynników wpływających na dokładność wyznaczenia objętości, są to m.in.:

– dokładność wyznaczenia położenia punktów charakterystycznych mierzonego obszaru,

– metoda rozmieszczenia punktów charakterystycznych (ilość i poprawności topografii),

– wybrana metoda obliczenia objętości.

Efekt finalny pozwolił rozstrzygnąć spór sądowy… 🙂

Od zakończenia prac wykonujemy cyklicznie pomiary zmian w strukturze gruntowej, jednocześnie stanowiąc nadzór nad wszelkimi pracami wykonywanymi na rzecz Inwestora.