Starostwo Powiatowe w Choszcznie

W imieniu Wydziału Nieruchomości Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszcznie mam przyjemność wyrazić uznanie dla Pana Krzysztofa Beczkowskiego dyrektora PWIiNG w Szczecinie za wykonanie usług dotyczące:

– sprawozdanie nadzoru technicznego oraz dokonanie odbioru końcowego prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Recz – termin zakończenia prac 2006 rok.

– uporządkowanie bazy graficznej zasobu ewidencji gruntów i budynków w tym szkoleń pracowników starostwa w zakresie administracji bazą egib – termin zakończenia prac 2008 rok.

– przetworzenia baz danych zawartych w opracowaniu LPIS do wymogów obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Choszcznie (w tym konwersja formatu SWDE, dgn, dxf, do formatu dającego pełną gwarancje importu wszystkich danych z opracowania LPIS) – termin zakończenia prac 2009 rok.

– wyrównania osnowy III klasy i osnowy pomiarowej,  metodą ścisłą, w układzie „2000” – termin zakończenia prac 2010 rok.

Uwzględniając wymagania stawiane wykonawcy, Pan Krzysztof Beczkowski i PWIiNG szybko i sprawnie wykonywał powierzone zadania i rozwiązywał wszelkie problemy. Dlatego też, polecam wszystkim zainteresowanym skorzystanie z Usług Pana Krzysztofa Beczkowskiego.