Starostwo Powiatowe w Policach

W Imieniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach mam przyjemność wyrazić uznanie dla Pana Krzysztofa Beczkowskiego dyrektora PWIiNG w Szczecinie za wykonane usługi dotyczące:

  • sprawowania nadzoru technicznego oraz dokonania odbioru końcowego prac związanych z przeliczeniem osnowy III klasy pomiarowej metoda ścisłego wyrównania sieci oraz metodą transformacyjną do układu 2000 dla terenu powiatu polickiego – termin zakończenia prac 2009 rok.

Pozytywnie oceniam osobiste zaangażowanie i fachowość Pana Krzysztofa Beczkowskiego, który wykazując się profesjonalizmem sprostał wysokim wymaganiom. Wobec powyższego możemy zaświadczyć, że współpraca z Panem Krzysztofem Beczkowskim i PWIiNG była bardzo pozytywna.