Główny Urząd Geodezji i Kartografii

W imieniu Departamentu Nadzoru Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu  Geodezji i Kartografii mam przyjemność wyrazić pełne uznanie dla wiedzy i kwalifikacji Pana Krzysztofa Beczkowskiego, który wykonał w ubiegłym roku ekspertyzy i opinie dotyczące przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie w Pile, Gorzowie Wielkopolskim, Wrześni, Strzelcach Krajeńskich i Gnieźnie. 

Podczas powyższych prac zostały zebrane kopie dokumentów, oświadczenia służące do przygotowania opinii w zakresie stosowania standardów technicznych i przepisów prawa, związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie przygotowanych opinii i ekspertyz bardzo wysoko oceniam jakość i terminowość wykonanych prac oraz zaangażowanie i fachowość Pana Krzysztofa Beczkowskiego,

NG-252-7/10-11-SC