Rozgraniczenie nieruchmości

Rozgraniczenie nieruchomości jest procedurą administracyjną wykonywaną na wniosek osoby zainteresowanej w celu ustalenia przebiegu ich granic. Jest ono wykonywane w momencie kiedy przedmiotowa nieruchomość nie posiada jasno określonych granic na gruncie oraz w dokumentacji geodezyjnej. Geodeta uprawniony dokonuje analizy wszystkich dostępnych materiałów na podstawie których ustala położenie punktów oraz linii granicznych. W przypadku kiedy analizowane materiały są niewystarczające ustalenie granic jest wykonywane na podstawie zgodnych wskazań właścicieli bądź ostatniego spokojnego stanu posiadania. Wznowienie znaków granicznych w przeciwieństwie do rozgraniczenia nieruchomości...

Więcej...

Klasyfikacja

Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 1246. (więcej…)

Więcej...

Zakup nieruchomości

Przed zakupem nieruchomości (działki) koniecznie należy sprawdzić jaki jest jej stan prawny. Czyli kto jest jej właścicielem (użytkownikiem wieczystym), czy nieruchomość jest obciążona służebnością (drogową lub osobistą). Istotnym czynnikiem jest hipoteka, czyli zastaw na nieruchomości. W celu sprawdzenia aktualnego stanu prawnego należy zbadać księgę wieczystą lub zlecić tą pracę firmie geodezyjnej, która wykona profesjonalnie swoją pracę. (więcej…)

Więcej...